با خرید بسته های استعلامی میتوانید تا مدت زمان ذکر شده به تعداد ذکر شده از خدمات استعلامی کارت اینفو استفاده نمایید. (توضیحات)
بسته ای که مناسب نیازتان است را انتخاب نمایید:

بسته آشنایی

2 تبدیل شبا

1 ماه زمان استفاده

5 هزار تومان

بسته شروع

6 تبدیل شبا

1 سال زمان استفاده

10 هزار تومان

بسته آسوده

30 تبدیل شبا

1 سال زمان استفاده

39 هزار تومان

بسته اطمینان

175 تبدیل شبا

1 سال زمان استفاده

189 هزار تومان

بسته پایه

25 تبدیل شبا

50 روز زمان استفاده

27 هزار تومان

بسته برنزی

80 تبدیل شبا

2 ماه زمان استفاده

76 هزار تومان

بسته نقره ای

300 تبدیل شبا

3 ماه زمان استفاده

255 هزار تومان

بسته طلایی

800 تبدیل شبا

4 ماه زمان استفاده

600 هزار تومان

بسته پلاتینیوم

2,000 تبدیل شبا

5 ماه زمان استفاده

دسترسی API رایگان

1٫400 میلیون تومان

رسید پرداخت را میتوانید از حساب کاربری دریافت کنید.
در صورت نیاز به بسته های بزرگتر و سازمانی با ما تماس بگیرید.

تماس با ما | شرایط استفاده © هاستفا  تماس با ما
www.cardinfo.ir