تبدیل کد شهاب


کد شهاب یک کد منحصر به فرد برای هر کد ملی است که توسط بانک مرکزی به هر شخص که یک حساب بانکی داشته باشد اختصاص یافته است. با استفاده از این سرویس میتوانید کد ملی را به کد شهاب تبدیل نمایید.
دقت نمایید که کد تولید شده توسط سرویس تبدیل کد ملی به شهاب رایگان، بر اساس الگوریتم ایجاد میشود و در پاره ای از موارد ممکن است صحیح نباشد و تنها جهت اطلاع و بررسی کاربرد دارد و نباید در موارد مهم یا مالی استفاده شود. برای دریافت کد شهاب جهت استفاده باید از سرویسهای استعلامی مانند استعلام از بانک یا سرویس استعلام شهاب در کارت اینفو استفاده نمایید و پس از مشاهده مشخصات کد شبا و اطمینان از صحت آن از آن استفاده نمایید.

تماس با ما | شرایط استفاده © هاستفا  تماس با ما
www.cardinfo.ir