محاسبه میانگین

موجودی:
تعداد
قیمت واحد
مبلغ کل
خرید جدید:
تعداد
قیمت واحد
مبلغ کل
مجموع:
تعداد
میانگین قیمت
مبلغ کل

با این ابزار میتوانید میانگین قیمت خرید هر دارایی مانند سهام را محاسبه کنید همچنین میتوانید محاسبه کنید که در صورت خرید دارایی با قیمت جدید، میانگین شما چقدر میشود.
در صورت تغییر هر کدام از اعداد، اعداد دیگر بر اساس عدد جدید تغییر میکند. مثلا میتوانید در فیلد میانگین قیمت، قیمت میانگین را وارد کنید تا محاسبه شود که چه مقدار دارایی باید خرید کنید تا به میانگین قیمت مورد نظرتان برسید.

کلمات کلیدی: بورس ، میانگین یاب ، محاسبه میانگین سهم ، میانگین قیمت سهام ، میانگین کم کردن ، محاسبه سود و ضرر خرید سهام

تماس با ما | شرایط استفاده © هاستفا  تماس با ما
www.cardinfo.ir