جهت محاسبه هزینه انتقال وجه، مبلغ و روش انتقال را انتخاب کنید
و از به صرفه ترین روش وجه خود را منتقل کنید.

جهت محاسبه کارمزد انواع انتقال وجه مانند کارت به کارت یا انتقال پایا و ساتنا و پل و کارمزد کارتخوان و درگاه پرداخت با استفاده از شماره شبا میتوانید از این ابزار کارت اینفو استفاده نمایید. کافی است مبلغ مورد نظر و نوع انتقال وجه را وارد کنید و با مقایسه ی کارمزد نسبت به انتخاب بهترین روش انتقال وجه تصمیم بگیرید.

تماس با ما | شرایط استفاده © هاستفا  تماس با ما
www.cardinfo.ir