کیفِ کارت
+ افزودن حساب   

در کارت اینفو میتوانید شماره حساب ها و کارتهای پر استفاده تان را ذخیره کنید و هر زمان در هر سایت یا برنامه ای که به آن نیاز داشتید به راحتی با مراجعه به کارت اینفو، آنها را مشاهده و کپی کنید.

حتی وقتی به اینترنت متصل نیستید میتوانید کارت اینفو را باز کنید و از آن استفاده کنید.

توجه: اطلاعات حسابها و کارتهای شما تنها در دستگاه شما ذخیره میشوند و از این نظر میتوانید با اطمینان از این اپ استفاده کنید. هرچند اطلاعات محرمانه نظیر رمز کارت را وارد نمیکنید و باقی اطلاعات را نیز به صورت اختیاری میتوانید وارد کنید.

در صورت پاک کردن اطلاعات مرورگر یا نصب مجدد مرورگر، طبعا اطلاعات وارد شده نیز حذف میگردند در صورت نیاز آنها را جایی ذخیره کنید.

تماس با ما | شرایط استفاده © هاستفا  تماس با ما
www.cardinfo.ir