کد ملی یک عدد 10 رقمی است که به هر فرد ایرانی هنگام صدور شناسنامه اختصاص میابد.با استفاده از این سرویس میتوانید صحت یک کد ملی را بررسی کنید. همچنین جهت یافتن شهر محل صدور کد ملی میتوانید از سرویس بررسی کارت ملی کارت اینفو استفاده کنید. معمولا محل تولد هر فرد با محل صدور کد ملی وی یکسان میباشد و از این طریق میتوانید از محل تولد افراد مطلع شوید.

تماس با ما | شرایط استفاده © هاستفا  تماس با ما
www.cardinfo.ir