شماره شبا بانک پاسارگاد

تبدیل شماره حساب بانک پاسارگاد به شماره شبا

در کارت اینفو میتوانید شماره حساب بانک پاسارگاد را به شماره شبا تبدیل کنید و شماره شبا را دریافت کنید.
در کارت اینفو شماره شبای بانک پاسارگاد را خیلی سریع و راحت دریافت کنید. برای تبدیل شماره حساب به شبا میتوانید از این سایت استفاده کنید و یا از این لینک برای دریافت شماره شبای بانک پاسارگاد استفاده کنید.
پیش شماره کارت بانک پاسارگاد عبارت است از : 502229 و 639347
نمونه حساب بانک پاسارگاد به صورت 217-800-12345678-1 میباشد.
کد بانک pasargad نزد بانک مرکزی 57 است.