شماره شبا بانک پارسیان

تبدیل شماره حساب بانک پارسیان به شماره شبا

در کارت اینفو میتوانید شماره حساب بانک پارسیان را به شماره شبا تبدیل کنید و شماره شبا را دریافت کنید.
در کارت اینفو شماره شبای بانک پارسیان را خیلی سریع و راحت دریافت کنید. برای تبدیل شماره حساب به شبا میتوانید از این سایت استفاده کنید و یا از این لینک برای دریافت شماره شبای بانک پارسیان استفاده کنید.
پیش شماره کارت بانک پارسیان عبارت است از : 622106 و 639194 و 627884
نمونه حساب بانک پارسیان به صورت 1039-800-01234567-001 میباشد.
کد بانک parsian نزد بانک مرکزی 54 است.