شماره شبا بانک سینا

تبدیل شماره حساب بانک سینا به شماره شبا

در کارت اینفو میتوانید شماره حساب بانک سینا را به شماره شبا تبدیل کنید و شماره شبا را دریافت کنید.
در کارت اینفو شماره شبای بانک سینا را خیلی سریع و راحت دریافت کنید. برای تبدیل شماره حساب به شبا میتوانید از این سایت استفاده کنید و یا از این لینک برای دریافت شماره شبای بانک سینا استفاده کنید.
پیش شماره کارت بانک سینا عبارت است از : 639346
نمونه حساب بانک سینا به صورت 115-813-2345678-1 میباشد.
کد بانک sina نزد بانک مرکزی 59 است.