شماره شبا بانک ایران زمین

تبدیل شماره حساب بانک ایران زمین به شماره شبا

در کارت اینفو میتوانید شماره حساب بانک ایران زمین را به شماره شبا تبدیل کنید و شماره شبا را دریافت کنید.
در کارت اینفو شماره شبای بانک ایران زمین را خیلی سریع و راحت دریافت کنید. برای تبدیل شماره حساب به شبا میتوانید از این سایت استفاده کنید و یا از این لینک برای دریافت شماره شبای بانک ایران زمین استفاده کنید.
پیش شماره کارت بانک ایران زمین عبارت است از : 505785
نمونه حساب بانک ایران زمین به صورت 144-11-12345678-1 میباشد.
کد بانک iranzamin نزد بانک مرکزی 69 است.