اطلاعات موسسه اعتباری غیربانکی کوثر مرکزی شعبه شهید لنگری کد 143

امتیاز دهید
موسسه اعتباری غیربانکی کوثر مرکزی در بانک سپه ادغام شده است و شعب این بانک به شعب بانک سپه تغییر یافته یا تعطیل شده اند.

اطلاعات شعبه شهید لنگری موسسه اعتباری غیربانکی کوثر مرکزی
نام شعبه شهید لنگری
کد اختصاصی 7300143
شهر استان تهران ، شهر تهران
آدرس سابق میدان نوبنیاد، خیابان لنگری، ساختمان یاس
اطلاعات تکمیلی ˅ نظرات ˅
اطلاعات تکمیلی شعبه شهید لنگری موسسه اعتباری غیربانکی کوثر مرکزی
کد داخلی شعبه 143
نوع خدمات ریالی
در کارت اینفو میتوانید کلیه شعب موسسه اعتباری غیربانکی کوثر مرکزی در شهر تهران را ببینید
و یا بانک یاب را امتحان کنید
نظر به غیر فعال بودن وضعیت این شعبه، ارسال نظر جدید امکان پذیر نمیباشد.
* سایت کارت اینفو هیچ ارتباطی با این بانک ندارد و اطلاعات درج شده از منابع رسمی مانند بانک مرکزی و بانک مربوطه دریافت شده است. در صورت نیاز به اصلاح اطلاعات فرم تماس را تکمیل کنید.
تماس با ما | شرایط استفاده © هاستفا  تماس با ما
www.cardinfo.ir