اطلاعات موسسه اعتباری غیربانکی کوثر مرکزی شعبه کوثر کد 5

امتیاز دهید
موسسه اعتباری غیربانکی کوثر مرکزی در بانک سپه ادغام شده است و شعب این بانک به شعب بانک سپه تغییر یافته یا تعطیل شده اند.

اطلاعات شعبه کوثر موسسه اعتباری غیربانکی کوثر مرکزی
نام شعبه کوثر
کد اختصاصی 7300005
شهر استان تهران ، شهر تهران
آدرس سابق بلوار کشاورز، ابتدای خیابان وصال شیرازی، پلاک 121
اطلاعات تکمیلی ˅ نظرات ˅
اطلاعات تکمیلی شعبه کوثر موسسه اعتباری غیربانکی کوثر مرکزی
کد داخلی شعبه 5
نوع خدمات ریالی
در کارت اینفو میتوانید کلیه شعب موسسه اعتباری غیربانکی کوثر مرکزی در شهر تهران را ببینید
و یا بانک یاب را امتحان کنید
نظر به غیر فعال بودن وضعیت این شعبه، ارسال نظر جدید امکان پذیر نمیباشد.
* سایت کارت اینفو هیچ ارتباطی با این بانک ندارد و اطلاعات درج شده از منابع رسمی مانند بانک مرکزی و بانک مربوطه دریافت شده است. در صورت نیاز به اصلاح اطلاعات فرم تماس را تکمیل کنید.
تماس با ما | شرایط استفاده © هاستفا  تماس با ما
www.cardinfo.ir